Groep 5

    
 figuurzagen tijdens crea


Welkom in groep 5!

In groep 5 zitten 19 kinderen.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Jessica, op donderdag en vrijdag juf Marije.
Juf Michelle loopt, het eerste half jaar, stage op maandag en dinsdag.

Op het bord hangen dagritmekaarten. Daaraan kunnen we 's morgens al zien wat we gaan doen.
Op het bord dat links naast het digibord hangt staat een planning voor twee weken. Zodat we kunnen zien welke bijzonderheden er zijn voor de lopende week en de week erna.

Elke dag staat er rekenen, lezen, taal en spelling op het programma. Daarnaast zijn er nog andere vakken die gegeven worden:

Op maandag hebben we 's middags crea.
Op dinsdag gaan we gymmen en hebben we geschiedenis.
Woensdag hebben we aardrijkskunde.
Donderdagmiddag hebben we natuur en kanjertraining.
Op vrijdagmiddag muziek/tekenen en speeltijd.

Bijna elke dag krijgen we tijd om te werken aan de Taakkaart. Daar staan 'moet'- opdrachten op en keuze-opdrachten.

Op vrijdagochtend zitten er 9 kinderen van groep 4 bij ons in de groep. We gaan dan eerst samen naar de gymzaal waar we les krijgen van juf Carine (de gym juf). Rond 09.15 gaan we terug naar de klas voor de lessen van de rest van de ochtend. Om 12.00 gaat groep 4 naar huis, groep 5 gaat dan eten omdat we 's middags nog les hebben.

Kalender

22 juli -  Zomervakantie

Nieuwsbrieven

Klik hier voor de nieuwsbrieven

Klik hier voor het jaarrooster 2017-2018

Gebruikt u onze App al?

Volg onze school op uw smartphone!
De App is te downloaden in de App- en Play-Store.
1. Zoek de app: Schoolwapps
2. voer onze website: www.pwaolst.nl in
3. Kies bij inloggen voor: overslaan
het inloggen is voor het team om items op de website te plaatsen

Uit het fotoboek

IMG_7262 IMG_7260
IMG_7261 IMG_7259