Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt mee over het vakantierooster, begroting en formatieplan, huisvesting en schoolplanontwikkeling. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo wil de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.
De MR op de Prins Willem Alexanderschool telt vier leden: twee ouders en twee teamleden en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

MR-leden schooljaar 2017-2018:

Simone Eilander

simone.eilander@outlook.com

Ouder van Liam gr.2    

Ouder en voorzitter                      

Mark Visschers
mark.visschers@gmail.com

 

Ouder van Joris gr.4

Ouder

 

Juf Noret Pronk

n.pronk@mijnplein.nl

 

Leerkracht en GMR-lid

 

Meester Nowel Horenberg

n.horenberg@mijnplein.nl

 

Leerkracht

 


GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met het College van Bestuur van alle mijnplein-scholen. Juf Noret Pronk zit namens de MR in de GMR van mijnplein.

Nieuwsbrieven

Klik hier voor de nieuwsbrieven

Klik hier voor het jaarrooster 2017-2018

Gebruikt u onze App al?

Volg onze school op uw smartphone!
De App is te downloaden in de App- en Play-Store.
1. Zoek de app: Schoolwapps
2. voer onze website: www.pwaolst.nl in
3. Kies bij inloggen voor: overslaan
het inloggen is voor het team om items op de website te plaatsen

Uit het fotoboek

20180423-_DSC0584_Scherm 20180423-_DSC0560_Scherm
20180423-_DSC0562_Scherm 20180423-_DSC0530_Scherm