Visie

Het gedicht van Hans Andreus verwoordt de visie van de PWA:

     Alle leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een eigen behoefte om te spelen en te leren.

     We geven kinderen ruimte ‘om te groeien’. Kinderen krijgen van ons verantwoordelijkheid hierin.

     De sfeer op onze school is vertrouwd en veilig. We gaan in een open en respectvolle manier met elkaar om.

     Wij benaderen elkaar op een positieve manier.

     Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied.

     Binnen ons onderwijs herkennen we verschillen tussen kinderen. We streven ernaar om aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen. We werken hierbij handelingsgericht: ‘Wat heeft het kind nodig?


Leerlingzorg vinden we belangrijk. Kinderen die extra zorg nodig hebben verdienen dit.

Met ons onderwijs bevorderen we dat kinderen zich later goed kunnen redden in de maatschappij. We hopen dat zij als zelfstandig positief kritisch denkend individu kunnen en willen bijdragen aan onze samenleving.


Afbeeldingsresultaat voor dansende kinderen horizon

Kalender

17 december -  MR-vergadering
20 december -  Kerstviering
21 december -  Kerst in de klassen.
21 december -  12.00 vrij! Kerstvakantie
24 december -  Kerstvakantie

Nieuwsbrieven

Klik hier voor de nieuwsbrieven

Klik hier voor het jaarrooster 2018-2019

Gebruikt u onze App al?

Volg onze school op uw smartphone!
De App is te downloaden in de App- en Play-Store.
1. Zoek de app: Schoolwapps
2. voer onze website: www.pwaolst.nl in
3. Kies bij inloggen voor: overslaan
het inloggen is voor het team om items op de website te plaatsen

Uit het fotoboek

IMG_1138 IMG_1115
IMG_1131 IMG_1113