Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad levert een bijdrage aan het goed functioneren van de school. Zij praat en denkt mee over het vakantierooster, begroting en formatieplan, huisvesting en schoolplanontwikkeling. Ook kan de MR bepaalde schoolaangelegenheden onder de aandacht van de directie brengen. Zo wil de MR openheid, transparantie en overleg in de school bevorderen. De medezeggenschapsraad heeft een initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheid ten aanzien van de beleidsmatige aspecten van de school conform het Medezeggenschapsregelement voor basisscholen.
De MR op de Prins Willem Alexanderschool telt vier leden: twee ouders en twee teamleden en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit. Op eigen initiatief kunt u onderwerpen of ideeën doorgeven aan één van de MR-leden.

MR-leden PWA-school:

          
Simone Eilander
simone.eilander@outlook.com
Ouder van Liam en Mila                          Voorzitter
Mark Visschers
mark.visschers@gmail.com   
Ouder van Joris en Nora   


Juf Noret Pronk

n.pronk@mijnplein.nl

           Leerkracht        

 
GMR-lid

 Juf Jessica Schutte

j.schutte@mijnplein.nl

 Leerkracht  

 

GMR
De GMR bespreekt gemeenschappelijke belangen met het College van Bestuur van alle mijnplein-scholen. Juf Noret Pronk zit namens de MR in de GMR van mijnplein.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Nieuwsbrieven

Klik hier voor nieuwsbrieven PWA-school

Klik hier voor nieuwsbrieven fusieschool

Klik hier voor het jaarrooster

Gebruikt u onze App al?

Volg onze school op uw smartphone!
De App is te downloaden in de App- en Play-Store.
1. Zoek de app: Schoolwapps
2. voer onze website: www.pwaolst.nl in
3. Kies bij inloggen voor: overslaan
het inloggen is voor het team om items op de website te plaatsen

Uit het fotoboek

IMG_4426 IMG_4423
IMG_4431 IMG_4420