Samen bouwen naar toekomstgericht onderwijs
De Willibrordschool, de Aloysiusschool en de PWA staan voor de uitdaging samen te gaan in een nieuw gebouw met daarin/daarbij ook voor- en naschoolse opvang, sportvoorzieningen, enz. In juni 2019 hebben de MR-en van deze 3 mijnpleinscholen ingestemd met een fusie die op 1 augustus 2021 plaats zal vinden. Tot deze tijd zullen de scholen intensief samenwerken en alle voorbereidingen treffen voor een soepele overgang naar 1 mijnpleinschool in Olst waar toekomstgericht onderwijs gegeven zal worden. 

Een interessant project met heel veel kansen!

Wilt u het hele proces volgen; alle laatste stukken van iedere werkgroep van 'Scholen voor Morgen' kunt u vinden op:
www. scholenvoormorgen.org

Natuurlijk kunt u ook met alle vragen bij ons op school teriecht.


Nieuwsbrieven

Klik hier voor de nieuwsbrieven

Klik hier voor het jaarrooster 2019-2020

Gebruikt u onze App al?

Volg onze school op uw smartphone!
De App is te downloaden in de App- en Play-Store.
1. Zoek de app: Schoolwapps
2. voer onze website: www.pwaolst.nl in
3. Kies bij inloggen voor: overslaan
het inloggen is voor het team om items op de website te plaatsen

Uit het fotoboek

20190903_105322 20190903_111442
20190903_111133 20190903_132811